Начало    За нас    Контакти    EN   
 
   
   
 

ЗА НАС

 

Тестов и учебен център "Бултест Стандарт" е създаден през август 2008 г. с основен предмет на дейност разработване и разпространение на тестове за българското образованието и образователни услуги.

 

Тестовете, които разработваме, са изцяло съобразени с държавните образователни изисквания, действащите учебни програми и форматите на изпитите за гимназии, за матури и за университети.

 

Тестовете на БУЛТЕСТ СТАНДАРТ се разработват от екипи професионалисти, като се спазват задължителните процедури в тестовата практика - гаранция за качеството на тестовите ни продукти.

 

Основна дейност на Бултест Стандарт са и поддържащите обучения за учители:

-              Основни елементи на добрите тестови практики (подбор, оценка и съставяне на тестови задачи, определяне качествата на задачи, композиране на тестове)

-              Иновативни практики в обучението в различни предметни области

-              Усъвършенстване на уменията по IT

-              Английски език за различни нива на ЕЕР

 

БУЛТЕСТ СТАНДАРТ предоставя и обучение на ученици за

-              кандидатстване след 7. клас

-              подготовка за матура в 12. клас

-              пробни изпити за 7. и 12. клас

-              консултации за кандидатстване в британски училища и университети

 

               Курсовете ни се провеждат по утвърдена собствена методика, преподаването е на високо професионално равнище, а курсистите ни постигат високи резултати. 

               Обучението се осъществява при отлична комуникация между преподавателите, учениците и родителите.

               Пробните ни изпити за 7. клас и за 12. клас са сред предпочитаните от учениците. 

               

                По-важните ни проекти са:

                2014 г. Разработване на 5000 задачи по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за иновативна система за банка от тестови въпроси по ОП „Конкурентоспособност".

                2013 г. Разработване на методика съгласно ДОИ за иновативна система за банка от тестови въпроси по ОП „Конкурентоспособност".

                2012 г. Разработване на тестови задачи и тестове по ОПРЧР (съвместно с Фондация „Просвета")

                2012 г. Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден език. Бултест Стандарт участва в проекта с обучение на учители по БЕЛ от гр. Смолян

                2011 - 2010 г. Разработване на тестове за  входни нива по БЕЛ, математика, природни науки и география и икономика (разработване на общо 820 тестови задачи за 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас) - обучения на учителите при разработването на задачите; статистическа обработка на данните на тестовете за входни нива по БЕЛ и Математика; информиране за получените резултати; предоставяне на тестовете на училищата участници за използване.

                2010:   Разработване на инструментариум за оценяване по БЕЛ и математика в 4. клас (общо 800 тестови задачи по темите в учебното съдържание по БЕЛ и МАТ и 9 теста за текущо оценяване. ISBN 978-954-92642-1-0. Одобрено от МОН със заповед РД 09-346 от 02.03.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

                2008 – 2012 г.Обучения в добри тестови практики

 

 

 
 

© Бултест Стандарт 2014 Всички права запазени.