Начало    За нас    Контакти    EN   
 
   
   
 

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG161PO003-1.1.05-221-C001 „Създаване на иновативна система за банка от тестови въпроси"

БУЛТЕСТ СТАНДАРТ организира обучение в два модула в рамките на 16 учебни часа за учители по БЕЛ и МАТЕМАТИКА в среден и горен курс.

Обучението е финансирано със средства по проекта и ще се проведе в рамките на два модула, както следва:

• Първи модул - на една от датите (по избор): 20, 21, 22, 23 или 24 октомври 2014 г.) от 8.30 до 17.00 ч.

• Втори модул - на една от датите (по избор): 3, 4, 5, 6 или 7 ноември 2014 г.) от 8.30 до 17.00 ч.


Програмата е качена на адрес http://www.ir-statistics.net/downloads/edu-testbase-prog.pdf


Изисквания към участниците в обучението:


1. Да са учители на постоянен трудов договор в общински основни или средни училища.

2. Да преподават БЕЛ или МАТЕМАТИКА.

3. Да са преминали обучение за съставители и/или оценители на тестови задачи.

4. Да имат опит в разработването на тестови задачи с избираем отговор.

5. Да са мотивирани за прилагане на иновативни практики при оценяването с тестове.

6. Да притежават компютърна грамотност за работа в интернет.

7. Да разполагат с лаптоп или таблет с интернет баузър.


Успешно завършилите обучението за работа със системата получават сертификат.

Заявки за участие в обучението се приемат до 10 септември 2014 г., като се попълни формата на адрес: (http://www.ir-statistics.net/index.cgi/edu-testbase-reg)

Обучението ще се провежда в залите на Тестов център „Бултест Стандарт“ на ул. „Раковски“ 146, етаж 1 (срещу двора на Френската гимназия).

Информация на имейл: office@bultest.org и на тел.: 0894420021 и 0897 804 284.

 
 

© Бултест Стандарт 2014 Всички права запазени.