Начало    За нас    Контакти    EN   
 
   
   
  Тестов и учебен център БУЛТЕСТ СТАНДАРТ организира курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по следните одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката учебни програми, включени в Информационния регистър на МОН (ИРОПК- iropk.mon.bg):

 

  1. Професионално портфолио на учителя – одобрена със Заповед №РД09-619/22.01.2017; Обучител: проф. д.п.н. Вяра Гюрова
  2. Образователни игрови технологии в обучението по география и икономика – одобрена със Заповед № РД 09-617/22.01.2017; Обучител: доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
  3. Изграждане на лидерски умения и отборен дух в клас – одобрена със Заповед № РД09-630 / 22.01.2017; Обучител: Илиана Цветкова (гл. учител в СМГ)
  4. Разработване и обсъждане на методически практики по новите учебни програми по предмета „История и цивилизации“ – одобрена със Заповед № РД09-622 / 22.01.2017; Обучител: гл. експерт д-р Екатерина Михайлова
  5. Изработване на тестове за оценяване постиженията на учениците по предмета „Човекът и обществото в 3. и 4. клас – одобрена със Заповед № РД09-629 / 22.01.2017; Обучители: д-р Екатерина Михайлова и гл. експерт Мариана Султанова.
 

Броят на участниците в една група е от 15 до 25 души.

Продължителността на обученията е 16 академични часа, като най-малко половината са практически занятия. След успешно завършване на обучението се присъжда 1 кредит и се издава удостоверение съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

Подробна информация за всички предстоящи обучения можете да видите в График, а записването става чрез попълване на Регистрационната форма за учители в Регистрация.

 
 

© Бултест Стандарт 2014 Всички права запазени.